m.M

1653 teksty – auto­rem jest m.M.

ile ra­zy w życiu myślałeś
że to już koniec?
i co?

'Niespodzianka' 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 stycznia 2016, 13:11

ego - syn­drom mar­skości serca
postępujący pro­ces zamykania 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 stycznia 2016, 19:48

wal­czyć - tyl­ko sercem
czys­tym narzędziem mądrości 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 stycznia 2016, 16:49

słowo poz­na­nia - zby­teczne zasłania 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2016, 12:52

jeżeli za słowem nie idzie nauka
to cała ta baj­ka - to tyl­ko ko.miks 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2016, 18:49

sko­ro wiado­mo, że jut­ro piątek
można już dzi­siaj zacząć - początek
co by nie po­wie­dzieć - a raczej napisać

na­pisy końco­we - Dob­re­go Życia 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2015, 13:45

urok­li­wy grudzień
ro­ku 2015
nad cmen­tarzem ludzkich dusz
Niebo w ko­lorze doj­rzałej pomarańczy

nie.zwykłe od lat 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 grudnia 2015, 10:30

są tyl­ko jed­ne ta­kie smut­ne oczy
tęskniące za każdą ludzką duszą
pot­ra­fią przyjąć z Miłością każdego

bez zbędnych pytań
(gdzie byłeś? dlaczego?) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 grudnia 2015, 11:27

na­wet roz­puszczal­na pot­ra­fi myśli zaparzyć
...
aromatycznie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 grudnia 2015, 12:31

praw­dzi­wa wol­ność - dos­trze­ga więcej
zrzu­ca ten kaptur

nie widzisz, ja­ki jes­teś piękny?

praw­dzi­wa wol­ność ubiera w wady
do­ceń to, że jes­teś słaby

praw­dzi­wa wol­ność nie wymaga
a otrzymuje

hmmm... na­wet się rymuje 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 grudnia 2015, 14:16

m.M

nie pozwól sobie odebrać tej części swojej osoby, która we wspólnym życiu, powinna pozostać twoja ... z wzajemnością

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

22 marca 2016, 16:22yestem sko­men­to­wał tek­st ile ra­zy w życiu [...]

22 marca 2016, 15:46onejka sko­men­to­wał tek­st ile ra­zy w życiu [...]

6 stycznia 2016, 14:25m.M sko­men­to­wał tek­st ile ra­zy w życiu [...]

6 stycznia 2016, 14:21m.M sko­men­to­wał tek­st ile ra­zy w życiu [...]

6 stycznia 2016, 13:48m.M sko­men­to­wał tek­st ile ra­zy w życiu [...]

6 stycznia 2016, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st ile ra­zy w życiu [...]

6 stycznia 2016, 13:11m.M do­dał no­wy tek­st ile ra­zy w życiu [...]

5 stycznia 2016, 22:38Cairean sko­men­to­wał tek­st ego - syn­drom mar­skości [...]

5 stycznia 2016, 21:12m.M sko­men­to­wał tek­st ego - syn­drom mar­skości [...]

5 stycznia 2016, 20:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ego - syn­drom mar­skości [...]